Emmett techniek

De Emmett techniek is ook een relatief nieuwe lichaamsvriendelijke behandeltechniek. De Australiër Ross Emmett is de bedenker en ontwikkelaar van deze neuro-musculaire behandelmethode.

De Emmett Techniek werkt door het gericht uitoefenen van lichte druk (‘holding points’) of kleine bewegingen (‘switch’) door één of enkele vingers. Hierbij is het van essentieel belang om de juiste druk, de juiste houding en de juiste plaats op exacte wijze met elkaar te combineren. Afhankelijk van wat nodig is, voert de therapeut diverse korte handelingen achter elkaar uit, vaak met kleine tussenpozen en maximaal 3 maal per plaats.

Emmett onderscheidt zich door het maken van de ‘verbinding’, de lichte vingerdruk

De Emmett techniek heeft een zogenaamde ‘kameleon benadering’. Dit houdt in dat de klacht in zijn totaliteit wordt behandeld en niet alleen lokaal. Dat wil zeggen dat de behandelaar steeds aan de hand van waarneming, testen en vraagstelling bepaalt wat de cliënt op dat moment nodig heeft om de klachten te laten afnemen. Dit zal steeds een unieke samenstelling van drukpunten en bewegingen inhouden (maatwerk dus), die indien toegepast een direct voelbaar en zichtbaar effect zullen tonen.

Hoe werkt de Emmett techniek?

De punten waar de Emmett techniek zich op richt, vormen de knoop- of kruispunten tussen de sensorische (gevoelszenuwen) en de musculaire (spierzenuwen) receptoren, ook wel ‘critical points’ genaamd. En juist deze kruispunten blijken uiterst gevoelig voor de kleinste aanrakingen en daardoor voor grootse reacties van het lichaam. De ‘critical points’ vormen dé ingang naar de diverse lichaamsstructuren (spieren, pezen, zenuwen, botten en organen) en zijn dus cruciaal in het bewerkstelligen van de gewenste veranderingen, zowel van lichamelijke als ook emotionele aard.

Emmett techniek is goed te combineren met iedere vorm van lichaamsgerichte therapie en zal de effectiviteit van een behandeling bij elke vorm van therapie aanzienlijk verbeteren.

Het verschil tussen de Bowen en de Emmett zit hem in de benadering en de beweging die gemaakt wordt. Bowen onderscheidt zich in de ‘move’, de rolbeweging. Emmett onderscheidt zich door het maken van de ‘verbinding’, de lichte vingerdruk.

De Emmett techniek is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies of behandeling. In geval van twijfel dient altijd de behandelend arts geraadpleegd te worden.